4 ข้อพึงระวังของรถใหม่ป้ายแดง

ตามกฎหมายแล้วนั้น รถใหม่ป้ายแดงที่รอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว จะมีระยะเวลาในการขับใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายแค่ 30 วันเท่านั้น 

และตามกฎหมายแล้ว ยังมีอีก4เรื่องที่คนขับรถป้ายแดงต้องระวัง ได้แก่ 

1.การขับรถป้ายแดงทุกครั้ง ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือเสมอ โดยลงจุดหมายปลายทางที่จะไป ระยะเวลาการใข้รถ หมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถัง และลงชื่อผู้ขับขี่ ในสมุดบันทึก หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท  

book15487564

2.เมื่อมีความจำเป็นในการที่จะขับรถยนต์ในเวลากลางคืน จะต้องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง โดยตามกฎหมายแล้วนั้น รถป้ายแดงจะไม่อนุญาตให้วิ่งหลักจากตะวันตกดิน ซึ่งก็คือเวลา 18.00 น.

3.อย่าลากจดทะเบียนเกิน 30 วัน เพราะตามกฎหมายแล้วกำหนดให้รถใหม่นั้นสามารถใส่ป้ายแดงได้แค่ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ที่ 30 วันเท่านั้น ซึ่งการลากจดทะเบียนนี้มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท

4.รถใหม่ป้ายแดงห้ามวิ่งข้ามเขต กล่าวคือ รถป้ายแดงนั้นสามารถขับได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่ในป้ายเท่านั้น (แต่ในทางปฏิบัติมักจะได้รับการอนุโลม) 

 

และข้อพึงระลึกไว้เสมอคือ การจะขับรถทุกครั้งควรที่จะมีใบขับขี่ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ประกันจะใช้เป็นข้ออ้างได้ในการไม่รับเคลม เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางครั้งเราระวัง แต่ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราประมาทก็เหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน