*ภาพการให้บริการบางส่วนเท่านั้น

บริษัท ชุมพรเซอร์วิส 2006 จำกัด

บริการดูดส้วม
ดูดสิ่งปฎิกูลทุกชนิด

บริการรถบรรทุกน้ำ
รถน้ำฉีดล้าง รดน้ำสนามหญ้า
รถน้ำปะปา รถน้ำก่อสร้าง
บริการพื้นที่ : กรุงเทพ-ปทุมธานี-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี

#รับดูดถังแซท #ดูดน้ำเสีย #ดูดถังไขมัน #ดูดบ่อเกรอะ #ดูดบ่อบำบัดน้ำเสีย #ดูดกากของเสียโรงงาน #ดูดของเหลวทุกชนิด #รับแก้ปัญหาส้วมตัน #รับขนน้ำเพื่อการก่อสร้าง #รถขนดน้ำชะล้าง #รถขนน้ำเพื่อการเกษตร #รถบรรทุกน้ำ #รถฉีดน้ำสนามหญ้า